TerraLink®

(Zemin Çivili Donatılı Duvar Sistemi)

TerraLink® yöntemi, zemin çivisi ile donatılı zeminin birlikte kullanılması esasına dayanır.

TerraLink® Sisteminin Avantajları

 • Yüksek eğimli şevlerde kazı miktarını önemli ölçüde düşürür.
 • Kamulaştırma yapılmasının mümkün olmadığı, kazı yapılacak alanın kısıtlı olduğu durumlarda kullanılabilir.
 • Mevcut yola, trafiği engellemeden genişletme çalışması yapılabilmesine olanak verir.
 • Yol genişletme çalışmalarında kamulaştırma ve kazı-dolgu maliyetlerini ciddi oranlarda düşürülmesini sağlar.
 • Geleneksel donatılı zemin duvar yapımı öncesi genel stabiliteyi sağlamaya yönelik önlem gereken bölgelerde, zemin çivileri yardımıyla ekonomik çözüme olanak verir.


 • Kullanıldığı Yerler

 • Dik yamaçlarda yapılacak yol inşaatlarında;

  TerraLink® sistemi geleneksel yöntemde palyeli büyük kazı gerektiren, kazı yapılacak alanın kısıtlı olduğu ve önlem alınmadan kazı yapıldığında genel stabilitenin tehlikeye girebileceği yüksek eğimli şevlerde etkili bir çözüm olmaktadır.

 • Mevcut yolu genişletme çalışmalarında;

  Mevcut yola, trafiği engellemeden genişletme çalışması yapılabilmesine olanak verir.