Toprakarme (Donatılı Zemin)

Sistem, sıkıştırılmış dolgu ile dolgu içindeki donatının birlikte çalışması esasına dayanır.
Dolgu ve donatı arasında oluşan sürtünme yoluyla, yatay/düşey gerilme ve deformasyonlar karşılanır.
Ortaya çıkan sağlam kompozit malzeme bloğu dayanma yapılarının imalatına olanak sağlar.

Sistemin Ana Bileşenleri

 • Beton Cephe Panelleri
 • Donatılar
 • Bağlantı Elemanları
 • Granüler Dolgu Malzemesi
 • Beton Cephe Panelleri

  Ön yüzdeki dolgu tutucu elemanlardır.

  C30 betonu ile, çelik kalıplarda, vibrasyonlu şekilde, desenli veya düz olarak imal edilir.

  Tipi ve boyutları, duvar yüksekliği ve duvar geometrisine göre değişir. Montaj yerine yakın bir sahada dökülür ve üst üste en fazla 5 adet gelecek şekilde stoklanır.

  Donatılar

 • A) Galvanizli Çelik Şeritler: Sıcak haddeleme yöntemiyle, yüksek sürtünmeli, minimum çekme dayanımı 510 N/mm2 olan, kimyasal analiz sertifikalı S355JR veya S420 kütük çelikten 40, 45 veya 50 mm eninde, sırtlı olarak imal edilir. Sıcak daldırma galvanizleme yöntemiyle, en az 530 g/m2 olacak şekilde kaplanır.

 • B) Geosentetik Donatılar: Polimer malzemeden (polipropilen, polietilen veya polyester) üretilirler. 25-75 kN arasında farklı mukavemetlere, 5-9 cm genişliğe sahiptirler Duvarların görevine, yüksekliğine ve dolgu malzemesinin asidik/bazik olma derecesine göre farklı ebat ve tiplerde kullanılırlar.

 • Bağlantı Elemanları

 • Çelik şerit kullanılıyorsa, panellerin arkasındaki kelepçeler bağlantı elemanları (civata-somunlar) da sıcak daldırma galvanizli çelikten üretilmektedir.
 • Uzun şeritler yine sıcak daldırma galvanizli çelik ekleme plakaları yardımıyla elde edilir.
 • Polimer şeritler için döküm esnasında panel içinde bırakılan plastik malzemeler kullanılır.

 • Dolgu Malzemesi

  Dolgu Malzemesinin Uygunluğu

 • A) Gradasyon
 • Şeritlerin üzerine serilen dolgu, granüler malzeme olmalıdır. Aralık, uniform siltli kumdan parçalı kayaya kadar değişebilir.
 • Maksimum tane boyu tabaka kalınlığının 2/3’ünden fazla, içerisindeki kil-silt boyutunda (no 200 elekten geçen) malzeme %15’ten fazla olmamalıdır.

 • B) Elektrokimyasal Özellikler (Çelik şeritler için)
 • i. Dolgunun elektriksel özdirenci yüksek olmalıdır. (3.000 ohm.cm den büyük)
 • ii. Alkalinite, pH değeri, 5 ile 10 arasında olmalıdır


 • Dolgu Malzemesinin Serilip Sıkıştırılması

 • A) Serme işlemi greyderler yardımıyla, hassas şekilde, dolgu altında kalan şeritlere zarar vermeden yapılır,

 • B) Sıkıştırma işlemi duvar aksına paralel olarak, çizgisel yükü 30 kg/cm’den yüksek vibrasyonlu düz bandajlı silindirlerle, 20 cm (polimer şeritli duvarlar için) VE 37.5 cm (çelik şeritli duvarlar için) kalınlığında tabakalar elde edecek şekilde yapılır.

 • C) Deneme tabakası yardımıyla, Standard proktor değerinin en az %95’İ sağlanacak şekilde silindir “pas” düzeni kararlaştırılır. • Duvar Üst Detayı

  Duvar üstü bitiş elemanı olarak kep/harpuşta adı verilen beton plakalar kullanılmaktadır. Kalıp boyutları 70X150X9 cm VE 80X120X9 cm’dir  Sistemin Avantajları

 • Zayıf Zeminlerde Uygulanabilirlik
 • Estetik Görünüm
 • Deprem Dayanımı
 • İmalat Hızı ve Ekonomi
 • Trafiği Engellememe
 • Yüksek Duvarlarda Emniyetli ve Ekonomik Çözümler Sunması
 • Uygulama Alanları

  • Karayolları
  • Demiryolları
  • Köprüler
  • Endüstriyel Yapılar
  • Maden Yapıları
  • Su Yapıları
  • Konut Projeleri

  Uygulama