Reinforced Earth, güçlendirilmiş dolgu uygulamaları ve zemin-yapı etkileşimi konusunda rakipsiz bir uzmanlık ve deneyim seviyesine sahiptir. Teknik çözümlerimiz, tasarlanacak yapının amacına karşılık gelen dört ana fonksiyonla tanımlanmaktadır:

TUTMAK, ÇAPRAZLAMAK, KORUMAK, GÜÇLENDIRMEK.