Kurulduğu günden bu yana Reinforced Earth A.Ş., yurtiçinde ve yurtdışında ulaşım altyapısının geliştirilmesinde etkin rol oynamaktadır.

Karayolu ve otoyollar, demiryolları ve havaalanları altyapılarının geliştirilmesi için ihtiyaca uygun, pratikte uygulanabilir ve ekonomik mühendislik çözümleri sunmaktadır

TUTMAK, ÇAPRAZLAMAK, KORUMAK, GÜÇLENDIRMEK.