Reinforced Earth Türkiye, donatılı zemin uygulamaları ve zemin-yapı etkileşimi konularında uzmanlık ve deneyim.

Demiryolları

Demiryolları

2024-02-08T07:33:33+00:00

Güçlendirilmiş Toprak, T-Wall, TechWall, TechSpan ve TechBox, demiryolu üst ve alt geçitlerini destekleyen toprak dolguların inşasında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Go to Top