Zemin Çivili Donatılı Zemin (TerraLink) yapıları mevcut altyapıyı genişletmek veya rehabilite etmek zorunda kalan mühendisler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bu yenilikçi çözümümüz, genişleme için yeterli alanın bulunmadığı, mevcut yapıların veya şevlerin önünde yeni dolgu tutucu yapılar inşa etmek gereken durumlarda en etkili çözüm olmaktadır.

Karayolu ve demiryolu genişletmeleri

Kentsel alanlarda karayolu ve demiryolu trafiğindeki sürekli artış, mevcut altyapıyı yetersiz hale getirmektedir. TerraLink®  çözümümüzü kullanarak yapı ilaveleri ile altyapı genişletme, trafik darboğazlarını gevşetmek ve mevcut yapıları stabilize etmek mümkündür.

Zemin iksa

TerraLink®, mevcut bir eğim veya yapıya kısıtlayıcı yakınlıkta geleneksel bir dolgu tutucu yapı veya iksa sistemi inşa etmek için uygun maliyetli bir yoldur. Tipik tasarım anlayışları, kazı ve aşırı dolgu yoluyla önemli toprak işleri ve yenilemeler içerir. TerraLink bu yüksek maliyetleri düşürmesiyle mükemmel bir alternatif sunar.

TerraLink® çözümü

Bileşenler tipik Reinforced Earth® duvar çözümümüze benzemektedir:

  • Prekast betondan yüzey panelleri
  • Panellere bağlanan çelik veya geosentetik toprak takviye şeritleri
  • Seçilmiş dolgu
  • Zemin çivileri ile bağlantılar

TerraLink™ bağlantıları

Çözümümüz mevcut bir yapıyı yeni TerraLink® yapısına bağlamayı amaçlamaktadır. Bu yapılar iki farklı bağlantı yöntemi ile tasarlanır.

Sürtünme bağlantısı

Ardışık donatı katmanları,

  •  yeni yapının arka yüzüne bağlanırlar veya
  •  mevcut yapının ön yüzüne bağlanırlar.

Doğrudan bağlantı

Her iki yapı sınırındaki donatılar doğrudan birbirine bağlıdır.

Tasarım yaklaşımı

TerraLink® tasarımında mevcut yapının özellikleri veya mevcut şevin durumu (eğimi, anakaya türü vb), çivili yapının kendi içinde stabilitesi, oluşacak nihai yapının analizi kilit rol oynar.

Avantajlar

Maliyet tasarrufu

Maliyet tasarrufu

Dar alanlar için alternatif sunan çözüm kazı-dolgu miktarlarını en aza indirir.

Malzemelerin optimizasyonu

Malzemelerin optimizasyonu

Yüzey elemanları, donatılar ve dolgu tipleri arasından seçim yapılabilmesi, her proje için en uygun tasarımın elde edilmesini sağlar.

Bitmiş görünüm

Bitmiş görünüm

Yüzey panelleri için sayısız seçeneği yanı sıra doğal bir “yeşil” görünüm de mümkündür.

Trafikte minimum kesinti

Trafikte minimum kesinti

Standart bir istinat duvarı mevcut yapının sökülmesini gerektirirken, bu sistem mevcut yapıyı yerinde tutarak inşaat süresince trafiği de aktif tutar.

Hızlı inşaat

Hızlı inşaat

İmalatı hızlıdır. Malzemeler zamanında sahaya teslim edilir ve doğrudan duvar montajına geçilebilir.

Güvenilirlik

Güvenilirlik

Bu kompozit yapının iç mukavemeti ve genel stabilitesi, önemli statik ve dinamik yük taşıma kapasitesi sağlar.

Mevcut yapıya adaptasyon

Mevcut yapıya adaptasyon

Zemin çivili duvar, ister mevcut donatılı zemin duvarına, ister eğimli arazi veya ana kaya gibi doğal bir yamaca, farklı mevcut durumlara uyacak şekilde tasarlanabilir.

Düşük çevresel etki

Düşük çevresel etki

Geleneksel inşaat yöntemlerine göre daha az malzeme kullanır, daha az alan gerektirir ve daha az CO2 üretir.

Sınırlı arazi kullanımı

Sınırlı arazi kullanımı

TerraLink yapıları, inşaat sırasında çok az arazi kullanımı gerektirir; bu da mevcut altyapıya ve yoğun kentsel yaşama uyum sağlanması gereken projelerde büyük avantajdır.

Location: Reinforced Earth A.Ş. Alemdag Merkez. Resadiye Drive. No: 69/D 34794 Cekmekoy / ISTANBUL

 

Tel: 0-216-4844175 – Fax: 0-216-4844179

 

Share this page !