VERİ KORUMA POLİTİKASI

Terre Armée, Kişisel Verilerinizi öncelikli olarak korumaya kendini adamıştır. Topladığımız Kişisel Verileri işlememizin şeffaflığını sağlamayı ve www.terre-armee.com web sitemizde (“Web Sitesi”) toplanabilecek Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin tüm ilgili bilgileri size sunmayı taahhüt ediyoruz.

Terre Armée (“biz”, “bize” veya “Terre Armée”), bu Web Sitesini ziyaret ettiğinizde Kişisel Verilerinizi toplayabilir ve işleyebilir. Veri denetleyicisi olarak Soletanche Freyssinet, bize sağladığınız Kişisel Verilerden sorumludur. Gizliliğinizi ve Kişisel Verilerinizi mümkün olan en etkili şekilde korumak için bir veri koruma görevlisi atadık. Düzenleyicinin tek iletişim noktası olan bu kişi, verilerinizi yürürlükteki yasalara uygun olarak işlememizi sağlar.

Veri koruma görevlimizle aşağıdaki adresten iletişime geçebilirsiniz: dpo@sf-group.com.

Terre Armée ile 280 Avenue Napoléon Bonaparte, 92500 Rueil-Malmaison France adresinden posta yoluyla, +33 1 47 76 42 62 numaralı telefondan veya bu Web Sitesinde bulunan iletişim formu aracılığıyla iletişime geçilebilir.

TAAHHÜTLER

Kişisel verilerini işlediğimiz kişiler (“Veri Sahipleri”) için mümkün olan en yüksek düzeyde koruma sağlamayı taahhüt ederiz. Kişisel verilerin ve özellikle de müşterilerimizin kişisel verilerinin korunması, mesleki gizlilik yükümlülüklerimiz göz önüne alındığında bizim için daha da önemlidir.

Kişisel verileri işlerken yürürlükteki düzenlemelere her zaman uymayı taahhüt ederiz. Örneğin, aşağıdaki ilkelere her zaman uyacağız:

 • Kişisel Verilerinizi yasalara uygun, iyi niyetle ve şeffaf bir şekilde işleyeceğiz;
 • Kişisel Verilerinizi belirli, açık ve meşru amaçlar için toplayacağız ve bu amaçlarla uyumsuz bir şekilde işlemeyeceğiz;
 • İşlenen Kişisel Verilerin uygun, ilgili ve işlenme amaçları ışığında gerekli olanla sınırlı olmasını sağlayacağız;
 • Kişisel Verilerin doğru ve gerekirse güncel olmasını sağlamak için elimizden geleni yapacağız. İşlenme amaçlarına uygun olmayan herhangi bir Kişisel Verinin derhal silinmesini veya düzeltilmesini sağlamak için tüm makul önlemleri alacağız;
 • Kişisel Verilerinizi, yalnızca işlenme amaçları ışığında ihtiyaç duyulan süre boyunca tanımlanmanızı sağlayacak bir biçimde saklayacağız;
 • Kişisel verilerinizi, bu verilerin uygun bir güvenlik seviyesi ile korunmasını sağlayacak şekilde işleyeceğiz.

Bu taahhütler somut olarak şu anlama gelmektedir:

 • Gizlilik haklarınıza saygı göstereceğiz;
 • Kişisel verilerinizin korunması ve güvenliğinin endişelerimizin merkezinde yer almasını sağlayacağız;
 • Tasarım yoluyla gizlilik ilkesine uymak için her işleme operasyonunu veri koruma ilkelerini hesaba katarak değerlendireceğiz;
 • Kişisel verilerinizi dikkatinize sunulmayan amaçlar için kullanmayacağız;
 • Kişisel verilerinizi ne paylaşacağız ne de üçüncü taraflara satacağız;
 • Kişisel verilerinizi güvence altına almayı ve korumayı taahhüt ediyoruz. Bu amaçla, yalnızca güvenilir ortaklarla çalışacağız;
 • Haklarınıza saygı göstereceğiz ve makul olması koşuluyla taleplerinize uymak için elimizden geleni yapacağız.

VERI IŞLEME

Web Sitemizi herhangi bir Kişisel Veri ifşa etmeden ziyaret edebilirsiniz. Bununla birlikte, web sitelerimizin belirli bölümlerine erişmek ve/veya belirli bilgi veya hizmetlerden yararlanmak istemeniz halinde, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyeceğimiz Kişisel Verilerinizi toplayabiliriz.

“Kişisel veriler”, e-posta adresi, soyadınız ve adınız, IP adresiniz vb. gibi kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek bir kişiye ilişkin bilgiler anlamına gelir.

Kişisel Verilerinizi bu Web Sitesinin iletişim formu aracılığıyla ve diğer yollarla toplarız. Bazı durumlarda, Kişisel Verilerinizi doğrudan sizden toplarız. Diğer durumlarda, Kişisel Verileriniz üçüncü bir tarafça bize ifşa edilebilir.

İşleyebileceğimiz kişisel veriler şunlardır:

 • soyadınız ve adınız, e-posta adresiniz gibi kimlik verileri;
 • Terre Armée’de bir pozisyona başvurmak istiyorsanız, özgeçmişiniz, diplomalarınız, mesleki deneyiminiz gibi iş başvurularından elde edilen veriler.

Bu Web Sitesinin kullanıcılarının faaliyetlerine ilişkin bazı bilgiler otomatik olarak toplanabilir. Bu bilgiler yalnızca Terre Armée’ye yöneliktir ve Web Sitesini iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla araştırmalar, istatistikler, izleyici ölçümleri ve diğer analizler için temel olarak kullanılabilir. Ayrıca, kişisel verilerinizi işleyebiliriz:

 • Web Sitemizi geliştirmek ve güncel tutmak ve güvenliğini sağlamak için;
 • müşteri memnuniyeti anketleri yapmak;
 • katılabileceğiniz tartışma forumlarını yönetmek için;
 • işe alımı yönetmek için, emplois.vinci.com web sitesi gibi pozisyonlara çevrimiçi başvurduğunuzda veya bize kendiliğinden bir iş başvurusu gönderdiğinizde;
 • istatistik oluşturmak ve Web Sitesini optimize etmek için;
 • Web Sitemizde yayınlanan taleplere yanıt olarak belge göndermek için;
 • Şirketimiz ve faaliyetleriyle ilgili bilgileri iletmek, alınan soruları yanıtlamak ve sunulan hizmetler hakkında bilgi iletmek.

Kişisel verilerinizi her zaman aşağıdaki yasal dayanaklardan birine uygun olarak işleriz:

 • Terre Armée ile bir sözleşme imzaladığınızda ve bu sözleşmenin ifası Kişisel Verilerinizi işlememizi gerektirdiğinde, bu verilerin işlenmesinin yasal dayanağı sözleşmenin ifasıdır;
 • Kişisel Verilerinizin işlenmesinin talebiniz üzerine alınan sözleşme öncesi önlemlerin yerine getirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, bu verilerin işlenmesi için yasal dayanak bu sözleşme öncesi önlemlere dayanmaktadır. Örneğin bize bir iş başvurusu gönderdiğinizde, başvurunuzla ilgili bir karar almak için özgeçmişinizi değerlendirmemizi gerektiren bir durum söz konusudur;
 • Kişisel Verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatlerimizi takip etmemiz için gerekli olduğu durumlarda, verilerin işlenmesi için yasal dayanak meşru menfaatlerimize dayanmaktadır. Örneğin, Kişisel Verilerinizi Terre Armée’nin meşru menfaatleri doğrultusunda sizden iş talep etmek için işleyebiliriz;
 • Kişisel Verilerinizi, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerde listelenen diğer yasal dayanaklardan herhangi birine başvurarak da işleyebiliriz.

SAKLAMA SÜRESI

Terre Armée , Kişisel Verilerinizi yalnızca işlenme amaçları ışığında gerekli olan süre boyunca, yürürlükteki yasalara uygun olarak saklayacaktır. Bu nedenle, Kişisel Verilerinizin saklanma süresi, aşağıdaki temel kurallara uygun olarak işlenme amacına bağlı olacaktır:

 • müşteri ilişkileri yönetimi: Müşteri ile ilişkinin sona ermesini takip eden 5 yıl;
 • faturalama: İlgili ticaret yılının bitimini takip eden 10 yıl;
 • hesaplar: İlgili ticaret yılının bitimini takip eden 10 yıl;
 • iş başvurularının yönetimi: Başvuru sahibi ile son temastan itibaren 2 yıl;
 • hizmet sağlayıcılarla ilişkinin yönetimi: İlişkinin sona ermesini takip eden 5 yıl;
 • Web Sitesinin iletişim formu aracılığıyla bize yapılan talepleri yanıtlamak: ilgili talebi yanıtlamak için gereken süre boyunca veya talebiniz bu amaçlardan biriyle ilgiliyse yukarıda gösterilen sürelerden biri boyunca.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel Verileriniz, Terre Armée ve güvenilir hizmet sağlayıcıları tarafından Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Ekonomik Alanı’nda (AEA) saklanacaktır. Ancak bazı durumlarda Kişisel Verileriniz, belirli veri işleme işlemleri için AB ve AEA dışındaki bir ülkeye de aktarılabilir.

Kişisel Verilerinizin AB veya AEA dışına aktarılması durumunda, verilerin güvenli bir şekilde ve geçerli kural ve düzenlemelere uygun olarak aktarılmasını sağlayacağız. Verilerin aktarıldığı ülke AB ile karşılaştırılabilir bir korumaya sahip değilse, “uygun veya uygun garantilere” başvururuz.

Bu uygun veya elverişli garantiler, Kişisel Verilerinizin korunmasının Avrupa topraklarını terk ettiğinde bile garanti altına alınmasını sağlamanın bir yoludur. Uygun teminatlar, örneğin Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen standart sözleşme şartlarına başvurulmasını içerebilir.

Kişisel Verilerinizin üçüncü bir ülkeye planlanan herhangi bir aktarımı hakkında, Avrupa Komisyonu tarafından bir yeterlilik kararının varlığı veya yokluğu hakkında ve uygun olduğu durumlarda, uygun garantilere atıfta bulunulması ve bunların bir kopyasını temin etme yolları veya incelenebilecekleri yer hakkında sizi duruma göre bilgilendireceğiz.

KIŞISEL VERILERINIZIN ALICILARI

Kişisel Verilerinizi, aşağıdakilerden sorumlu olan hizmet sağlayıcılarımıza aktarabiliriz:

 • barındırma işlemleri (OVH);
 • bakım işlemleri.

Ayrıca, ikamet ettiğiniz ülke içinde veya dışında yasalar, mahkeme kararları ve/veya hükümet veya kamu makamlarından gelen talepler nedeniyle Kişisel Verilerinizi ifşa etmek zorunda kalabiliriz. Kişisel Verilerinizi ayrıca, ulusal güvenlik nedenleriyle veya bir yasanın uygulanması amacıyla veya yasalarla korunan zorunlu kamu ihtiyacı nedeniyle bir ifşanın gerekli veya uygun olduğunu tespit edersek ifşa edebiliriz.

Ayrıca, mevcut çözüm yollarına başvurarak, Genel Hüküm ve Koşullarımızı uygulayarak, dolandırıcılığı araştırarak veya faaliyetlerimizi veya kullanıcılarımızı koruyarak haklarımızı korumak için ifşanın makul ölçüde gerekli olduğuna iyi niyetle karar verirsek Kişisel Verilerinizi ifşa edebiliriz.

Son olarak, Terre Armée dünya çapındaki faaliyetlerini herhangi bir zamanda yeniden yapılandırabilir. Bu önlemler, Kişisel Verileri mevcut veya potansiyel müşterilere ifşa etmemize veya potansiyel satıcılardan Kişisel Veriler almamıza neden olabilir. Bu tür işlemlerin bir parçası olarak ifşa edilen Kişisel Verilerin gizliliğinin her zaman yeterli düzeyde korunmasını sağlayacağız.

SİZİN HAKLARINIZ

Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğine dair bizden onay alma hakkına sahipsiniz (erişim hakkı). Böyle bir durumda, Kişisel Verilerinize erişebilir ve bu verilerin işlenme amacı, ilgili Kişisel Veri kategorileri vb. gibi bilgileri edinebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin düzeltilmesini veya silinmesini de talep edebilirsiniz.

Ayrıca Kişisel Verilerinizin işlenmesine karşı çıkma veya işlenmesinin sınırlandırılmasını talep etme hakkına da sahipsiniz. Ayrıca, bu hakkın kullanılması için gerekli koşulların yerine getirilmesi halinde, kişisel verilerinizin yapılandırılmış ve standartlaştırılmış bir formatta size gönderilmesini talep etme hakkına da sahipsiniz.

Bu haklarınızı kullanmak isterseniz, lütfen aşağıdaki adresten iletişime geçebileceğiniz DPO’muza bir e-posta gönderin: dpo@sf-group.com.

Talebinizi sizi tatmin edecek şekilde işleme koyabilmemiz için kimliğinizi uygun herhangi bir yolla kanıtlamanız gerekmektedir. Bu konuda herhangi bir şüphemiz olması halinde, sizden kimlik kartınızın sizin tarafınızdan imzalanmış bir kopyasının iletilmesi gibi ek bilgiler talep edebiliriz.

Taleplerinize sizi tatmin edecek şekilde yanıt vermek için elimizden geleni yapacağız. Cevabımız ne olursa olsun, bir aylık bir zaman çizelgesi içinde yanıt vermeyi taahhüt ediyoruz, ancak yanıt sürelerimiz karmaşıklığa ve ilgili taleplerin sayısına bağlı olarak iki ay daha uzatılabilir.

Herhangi bir nedenle cevabımızın tatmin edici olmadığını düşünüyorsanız, Fransa’nın CNIL kurumuna [data protection watchdog] şikayette bulunabileceğinizi lütfen unutmayın.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Terre Armée , topladığımız, kullandığımız veya aktardığımız Kişisel Verileri kayıp, yanlış kullanım, tahrifat veya imhaya karşı korumak için çeşitli teknolojik ve organizasyonel güvenlik önlemleri kullanır.

Ancak Terre Armée, Kişisel Verilerin İnternet üzerinden aktarımının güvenliği konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.

HARICI WEB SITELERI

Web sitelerimiz harici web sitelerine bağlantılar içerebilir.

Terre Armée, bu harici web sitelerine ilişkin herhangi bir garanti vermez veya herhangi bir beyanda bulunmaz.

POLİTİKAMIZIN DEĞİŞTİRİLMESİ

Bu politika en son 06/10/2020 tarihinde güncellenmiştir.

Bu politikayı, en son teknolojik gelişmelere, ticaretimizdeki yaygın uygulamalara ve geçerli düzenleyici gerekliliklere uygun kalmasını sağlamak için veya başka nedenlerle zaman zaman değiştirebiliriz.

Politikamızda önemli değişiklikler yapmamız gerekirse, değişiklik yürürlüğe girmeden önce Web Sitesinin ana sayfasında açıkça görülebilen bir duyuru yayınlayacağız.