HİZMET ŞARTLARI

AMAÇ

www.terre-armee.com web sitesinin (‘web sitesi’) amacı, Soleanche Freyssinet Grubu çalışanlarına ve Grup ve başarıları hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen tüm ticari ve özel kullanıcılara (‘kullanıcılar’) Soletanche Freyssinet Grubu ve üye şirketleri hakkında bilgi sağlamaktır.

Bu ayrıntılar ve veriler, belirli bir amaca uygunlukları konusunda hiçbir garanti verilmeksizin genel bilgi olarak sunulmaktadır. Terre Armée bunları önceden haber vermeksizin istediği zaman değiştirebilir veya güncelleyebilir.

Web sitesi aracılığıyla sunulan tüm ayrıntılar ve veriler ve daha genel olarak, özellikle yazılım, veri, metin, grafik, görüntü, ses, video, logo, sembol ve html kodu dahil olmak üzere tüm bileşen parçaları, bundan böyle ‘İçerik’ olarak anılacaktır, yalnızca ve yalnızca bilgi amaçlı olarak kullanıcılara sunulmaktadır. Bunlar hiçbir şekilde ticari bir teklif, lisans veya tavsiye olarak yorumlanamaz ve kullanıcı ile Terre Armée arasında herhangi bir iş ilişkisi oluşturmaz. Bu web sitesinde sağlanan İçerik, kullanıcıları sağlanan bilgileri kontrol etme ihtiyacından muaf tutmaz.

Web sitesinin kullanımı, aşağıdaki web sitesi Hizmet Şartlarına ve Fransız yasalarına uygunluğa tabidir. Web sitesine erişen herhangi bir kişi, web sitesi Kullanım Koşullarını kabul eder ve bunlara uymayı taahhüt eder.

‘Biz’, ‘bize’ ve ‘bizim’ terimleri Terre Armée’yi veya daha genel olarak ana Grubun diğer herhangi bir yan kuruluşunu ifade eder.

HİPERLİNKLER

Web sitesi, Terre Armée tarafından işletilmeyen veya kontrol edilmeyen diğer web sitelerine veya diğer İnternet kaynaklarına köprüler içerebilir.

Bağlantı aktivasyonu
Terre Armée, bu web siteleri, içerikleri, işleyişleri, güncellenmeleri, uyumlulukları ve doğrulukları veya harici kaynaklara bağlanma sonucu bulaşan virüsler veya kötü amaçlı yazılımlar nedeniyle oluşan herhangi bir hasar da dahil olmak üzere, kendi web sitesinin kullanıcıları tarafından kullanılmaları konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
Donanımlarını, verilerini veya yazılımlarını, özellikle de internette dolaşan bilgisayar virüslerine karşı korumak için uygun ve ilgili tüm adımları atmak tamamen internet kullanıcılarının sorumluluğundadır.

Bağlantı yetkilendirmesi
Bu web sitesine hiperlink verilmesi, aşağıda verilen iletişim bilgileri kullanılarak Terre Armée’nin önceden yazılı izninin alınmasına tabidir.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu web sitesi, ticari markalar, telif hakkı, çizimler ve veritabanı üreticisinin kendine özgü hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere fikri mülkiyet hakları ile korunmaktadır ve Terre Armée’nin münhasır mülkiyetindedir.

Metin, veri, grafik, görüntü, ses, video, logo, ikon ve html kodu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere İçeriği, fikri mülkiyet hukuku tarafından korunmaktadır ve Terre Armée’nin veya kullanımına izin veren üçüncü tarafların mülkiyetindedir.

Bu web sitesinin, içeriğinin herhangi bir bölümünün ve/veya web sitesinde gösterilen ticari markaların herhangi birinin, kullanılan süreç ve/veya ortam ne olursa olsun, Terre Armée’nin önceden açık yazılı izni olmaksızın tamamen veya kısmen çoğaltılması, temsili, kullanımı veya değiştirilmesi kesinlikle yasaktır.

Terre Armée’nin söz konusu izinsiz kullanımın farkına varır varmaz yasal işlem başlatmaması, söz konusu kullanımın kabul edildiği veya kovuşturmadan feragat edildiği anlamına gelmez. Terre Armée’nin veya üçüncü taraf telif hakkı sahibinin önceden açık yazılı izni olmaksızın bu unsurlardan herhangi birine hiçbir zımni hak veya lisans atfedilemez.

Bununla birlikte, kullanıcıların, web sitesinin çoğaltılan sayfa(lar)ında görünebilecek herhangi bir telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet haklarının sistematik olarak görsel olarak tanınmasına tabi olarak, web sitesinin unsurlarını yalnızca özel kullanım için temsil etmelerine ve/veya çoğaltmalarına izin verilir.

Veritabanı(ları)
Terre Armée, herhangi bir web sitesi veritabanından içeriğin yeniden kullanılmasını, çoğaltılmasını veya çıkarılmasını açıkça yasaklar. Kullanıcılar, izinsiz yeniden kullanım, çoğaltma veya çıkarma işlemlerinden sorumlu tutulacaktır.

Resim telif hakkı
Müşteriler, ortaklar ve daha genel olarak bu web sitesinde yayınlanan fotoğraf ve videolarda temsil edilen tüm kişiler, görüntülerinin Terre Armée , markaları, şirketleri veya ortakları, müşterileri, proje yönetimi veya taşeronları için üretilen kampanyalar amacıyla kullanılmasına izin vermişlerdir.

Bu web sitesinde resimleri kullanılan Terre Armée çalışanları ve yöneticileri, bu ikonografik belgelerin Grup dış iletişimi amacıyla kullanılmasına izin vermişlerdir.

Web sitesi kullanıcıları, Terre Armée’nin önceden açık yazılı izni olmaksızın bu fotoğraf ve videoları çoğaltamaz, temsil edemez veya herhangi bir şekilde kullanamaz. Bu belgelerin tamamının veya bir kısmının yukarıda belirtilen yükümlülüklere aykırı olarak kullanılması yasal işlemlere neden olabilir.

SORUMLULUKLAR VE GARANTİLER

İçerik, açık veya zımni hiçbir garanti olmaksızın ve özellikle İçeriğin kullanıcıların ihtiyaçlarını karşıladığına veya İçeriğin güncel olduğuna dair hiçbir garanti olmaksızın ‘olduğu gibi’ esasına göre sağlanmaktadır.

Terre Armée, web sitesinin güvenilir İçerik sunmasını sağlamak için çaba gösterir, ancak web sitesinin yanlışlık, yazım hatası, eksiklik ve/veya virüs içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez.

Terre Armée, İçeriği istediği zaman ve önceden haber vermeksizin geliştirme ve/veya değiştirme hakkını saklı tutar.

Terre Armée, web sitesinde bulunan yazılımın kullanımından kaynaklanan sonuçları garanti etmez. Kullanıcılar, bu web sitesinde yer alan bilgilerin her türlü kullanımı için tek sorumluluğu kabul eder.

Terre Armée, web sitesinin kesintiye uğraması, askıya alınması veya arızalanması durumunda veya veri kaybı veya hatalar durumunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Terre Armée, Soletanche Freyssinet’in bu tür bir önyargının potansiyel olarak meydana gelme olasılığının önceden farkında olduğu durumlarda bile, bu web sitesinin veya onunla bağlantılı diğer web sitelerinin kullanımından kaynaklanan herhangi bir dolaylı önyargı için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

KULLANICI TAAHHÜTLERI

Tüm web sitesi kullanıcıları bu hizmet şartlarına tamamen uymayı ve özellikle şunları kabul eder:

  • kişisel veriler hariç olmak üzere, kullanıcı tarafından web sitesi aracılığıyla Terre Armée’ye gönderilen herhangi bir bilgi, öğe, proje, dosya veya yorumun herhangi bir üçüncü taraf fikri mülkiyet hakkını veya yürürlükteki diğer mevzuatı ihlal etmediğinden emin olmak
  • kullanılan bilgisayar konfigürasyonunun virüs içermediğini ve mükemmel çalışır durumda olduğunu kontrol edin
  • Terre Armée’ye, iştiraklerine ve ortaklarına bu şekilde sağlanan bilgileri (kişisel veriler hariç) herhangi bir şekilde kullanma hakkı vermek
  • Web sitesinin belirli bölümlerine erişmek için Şirket tarafından sağlanan giriş bilgilerinin ve şifrelerin gizliliğini korumak ve bu nedenle bu tür giriş bilgilerinin ve şifrelerin kullanımı ve güvenliği konusunda tam sorumluluk kabul etmek. Terre Armée, sağlanan erişimin fiili veya hileli kullanımı durumunda web sitesine erişimi askıya alma hakkını saklı tutar.

KİŞİSEL VERİLER VE ÇEREZLER

Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Politikamıza bakın

DEĞİŞİKLİKLER

Terre Armée, web sitesine erişim için kullanılan yöntemleri ve Hizmet Şartlarını dilediği zaman değiştirme ve/veya güncelleme hakkını saklı tutar. Bu tür değişiklikler ve güncellemeler kullanıcılar için bağlayıcıdır, bu nedenle herhangi bir zamanda geçerli olan Hizmet Koşullarını doğrulamak için bu bölüme düzenli olarak başvurmaları gerekir.

Terre Armée, web sitesinin tamamını veya bir kısmını önceden haber vermeksizin ve web sitesi veya İnternet kullanıcılarına önceden herhangi bir bildirimde bulunma yükümlülüğü olmaksızın değiştirme ve/veya silme hakkını saklı tutar.

Terre Armée, web sitesine erişimdeki herhangi bir zorluk veya iletişimdeki herhangi bir aksaklıktan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez.

İLETİŞİM

Web sitesinin kullanımına ilişkin koşullarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen iletişim formunu veya aşağıdaki adresi kullanarak bize e-posta gönderin: rfis@terre-armee.com.

YARGI

Web sitesi Fransızca, İngilizce ve İspanyolca dillerinde yayınlanmaktadır. Anlaşmazlık durumunda İngilizce versiyon geçerli olacaktır. Bu Hizmet Koşulları Fransız yasalarına tabidir. Bu Hizmet Koşullarının uygulanması, hayata geçirilmesi ve/veya yorumlanmasıyla ilgili her türlü anlaşmazlık, yargı yetkisi belirli bir yasa veya yönetmelikle özel olarak tahsis edilmediği sürece, Paris mahkemelerinin yargı yetkisi dahilindeki hukuk mahkemeleri tarafından çözülecektir.

Terre Armée, bu Hizmet Koşullarından herhangi birine uyulmaması durumunda, söz konusu uyumsuzluğun niteliğine bakılmaksızın yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar.