Reinforced Earth Türkiye, donatılı zemin uygulamaları ve zemin-yapı etkileşimi konularında uzmanlık ve deneyim.

Hidrolik Yapılar

Hidrolik yapılar ( Cloned )

2024-02-08T10:53:23+00:00

Reinforced Earth, sürdürülebilir hidrolik çözümlerin inşası için mühendislik çözümleri tasarlamakta ve malzeme tedarik etmektedir.

Hidrolik yapılar

2024-02-08T10:54:56+00:00

Reinforced Earth, sürdürülebilir hidrolik çözümlerin inşası için mühendislik çözümleri tasarlamakta ve malzeme tedarik etmektedir.

Hidrolik yapılar

2024-02-08T07:36:37+00:00

Reinforced Earth tarafından tedarik edilen prekast beton ve metalik çözümler kullanılarak inşa edilen baraj kretleri, rezervuarlar, eğitim duvarları ve taşıma tünelleri.

Go to Top