WEB SİTESİ

Yayın Yönetmeni: Miriam Itzeck

Editör: Terre Armee web sitesi, kayıtlı ofisi 280, avenue Napoléon Bonaparte 92500 RUEIL MALMAISON – France – Tel. adresinde bulunan, Nanterre Ticaret ve Şirketler Siciline 562 134 544 numara ile kayıtlı, 214.265.025 Euro sermayeli basitleştirilmiş bir anonim şirket (SAS) olan Soletanche Freyssinet’in mülkiyetindedir: + 33 (0)1 47 76 42 62

KDV kimlik numarası FR 56 562 134 544

Veri Koruma Görevlisi: dpo@sf-group.com

Hosting şirketi :
OVH
2 rue Kellermann
59100 Roubaix – Fransa
https://www.ovh.com

Web Ajansı :

Nicolas Laustriat (Poleetic / Expert Google My Business)
12 clos guillaume
78870 bailly
France
Tel: +33 (0) 6 17 01 26 77

 

 

GENEL ERİŞİM VE KULLANIM KOŞULLARI

www.reinforcedearth.com.tr/ sitesinin amacı, hem çalışanlarına hem de Grup ve başarıları hakkında bilgi edinmek isteyen profesyonel veya özel kamu kuruluşlarına (“kullanıcılar”) Terre Armee Grubu ve şirketleri hakkında bilgi sağlamaktır.

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak bireylerin korunmasına dair 6 Ağustos 2004 tarihli ve 2004-801 sayılı Kanun uyarınca, 6 Ocak 1978 tarihli ve 78-17 sayılı Bilgi Teknolojileri, Dosyalar ve Özgürlükler Kanunu’nda ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nde (“GDPR”) değişiklik yapan Soletanche Freyssinet, kişisel verilerin toplanmasından ve işlenmesinden sorumludur.

Sitenin kullanımı, aşağıda ayrıntıları verilen Genel Erişim ve Kullanım Koşulları ile Fransa’da yürürlükte olan yasalara uygunluğa tabidir. Siteye erişen herkes bu Genel Erişim ve Kullanım Koşullarına uymayı kabul eder.

SORUMLULUKLAR

Editör, bu sitede yayınlanan ve içeriğini herhangi bir zamanda ve bildirimde bulunmaksızın düzeltme hakkını saklı tuttuğu bilgilerin doğruluğunu ve güncellenmesini elinden geldiğince sağlamayı taahhüt eder. Ancak Editör, bu sitede sunulan bilgilerin doğruluğunu, kesinliğini veya eksiksizliğini garanti edemez. Buna göre, Editör, ilgili tüm sorumluluğu reddeder:

  • si̇tede herhangi̇ bi̇r kesi̇nti̇, askiya alma veya ariza,
  • veri kaybı,
  • böcek oluşumu,
  • si̇tede bulunan bi̇lgi̇lerle i̇lgi̇li̇ herhangi̇ bi̇r yanlişlik veya eksi̇kli̇k,
  • sitede sunulan bilgilerin değiştirilmesiyle sonuçlanan virüsler ve kötü amaçlı yazılımlar da dahil olmak üzere üçüncü bir tarafın hileli izinsiz girişinden kaynaklanan herhangi bir hasar.

SAHA YÖNETIMI

Editör ayrıca istediği zaman siteye erişimi ve Genel Erişim ve Kullanım Koşullarını değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler ve güncellemeler, bu nedenle yürürlükteki Genel Koşulları kontrol etmek için düzenli olarak bu bölüme başvurması gereken kullanıcı için bağlayıcıdır.

Editör, haber vermeksizin ve internet kullanıcılarını önceden bilgilendirmek zorunda kalmadan sitenin tamamını veya bir kısmını değiştirme ve/veya silme hakkını saklı tutar.

Editör, sitesine erişim sırasında karşılaşılan zorluklar veya herhangi bir iletişim arızası için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

SİTENİN İÇERİĞİ

1. Fikri Mülkiyet

Ticari markalar, patentler, metinler, çizimler, fotoğraflar, logolar, sloganlar, ses, video görüntüleri, yazılım ve sitedeki diğer materyaller dahil olmak üzere bu sitede yer alan tüm unsurlar Editörün ve/veya Grup şirketlerinin mülkiyetindedir veya bir izne tabidir.

Editör, söz konusu unsurlara ilişkin tüm fikri mülkiyet haklarını (ticari markalar, patentler, telif hakları dahil) saklı tutar. Editörün önceden yazılı izni alınmaksızın, sitenin herhangi bir işlemle ve herhangi bir ortamda tamamen veya kısmen çoğaltılması, temsili, kullanılması veya değiştirilmesi, bileşen unsurlarından birinin veya daha fazlasının ve/veya yeniden ürettiği ticari markaların reklam ve/veya ticari amaçlarla kullanılması kesinlikle yasaktır. Editör’ün bu tür izinsiz kullanımlar için yasal işlem başlatma hakkını kullanmaması veya geciktirmesi, söz konusu kullanımların kabul edildiği anlamına gelmeyeceği gibi, yasal işlem başlatma hakkından feragat ettiği anlamına da gelmeyecektir. Editörün veya hakların üçüncü taraf sahibinin yazılı izni olmaksızın bu unsurlardan herhangi biri üzerinde hiçbir hak veya lisans verilemez.

Bununla birlikte, kullanıcı, sitenin çoğaltılan sayfalarında görünebilecek telif hakları veya diğer fikri mülkiyet haklarının sistematik olarak belirtilmesi koşuluyla, sitenin unsurlarını yalnızca özel kullanım için temsil etme ve/veya çoğaltma yetkisine sahiptir.

2. Veritabanı(ları)

Editör, veri tabanlarının yasal olarak korunmasına ilişkin 11 Mart 1996 tarihli Avrupa Direktifini aktaran 1 Temmuz 1998 tarihli Kanun tarafından korunan, sitede yer alan veri tabanlarının unsurlarının yeniden kullanılmasını, çoğaltılmasını veya çıkarılmasını açıkça yasaklamaktadır. İzinsiz yeniden kullanım, çoğaltma veya çıkarma kullanıcının sorumluluğundadır.

3. Görüntü hakları

Müşteriler, ortaklar ve daha genel olarak bu sitede yayınlanan fotoğraf ve filmlerde temsil edilen herhangi bir kişi, görüntülerinin Terre Armee, ticari markaları, şirketleri veya ortakları, müşterileri, proje yönetimi, proje sahibi veya alt yüklenicileri için üretilen kampanyalar çerçevesinde kullanılmasına izin vermiştir.

Bu sitede resmi kullanılan Editör çalışanları ve yetkilileri, bu ikonografik belgelerin Grubun dış iletişimi çerçevesinde kullanılmasına izin vermişlerdir.

Bu fotoğraf ve filmler, Editörün önceden yazılı izni olmaksızın site kullanıcıları tarafından çoğaltılamaz, temsil edilemez veya kullanılamaz. Bu belgelerin yukarıda belirtilen yükümlülüklere aykırı olarak kısmi dahi olsa kullanılması, faili kovuşturmaya maruz bırakır.

HIPERMETIN BAĞLANTILARI

Site, Editör tarafından işletilmeyen veya kontrol edilmeyen diğer sitelere veya internet kaynaklarına köprü metin bağlantıları içerebilir. Editör, bu sitelerden, içeriklerinden, işleyişlerinden, güncellenmelerinden, uygunluklarından ve doğruluklarından, harici kaynaklara bağlanırken yayılan virüsler veya kötü amaçlı yazılımların neden olduğu zararlar da dahil olmak üzere kullanıcılar tarafından yapılabilecek kullanımlardan sorumlu tutulamaz.

Bilgisayar donanımlarını, verilerini veya yazılımlarını, özellikle ağ üzerinde dolaşan bilgisayar virüslerine karşı korumak için tüm uygun önlemleri almak İnternet kullanıcılarının sorumluluğundadır.

Editörün önceden yazılı izni olmaksızın bu siteyle herhangi bir hiperlink oluşturulması yasaktır. Editör, tamamen kendi takdirine bağlı olarak onay vermeyi reddedebilir. Editörün onay vermesi durumunda, söz konusu onay geçicidir ve kararını gerekçelendirmek zorunda kalmadan Editör tarafından herhangi bir zamanda geri çekilebilir.

UYGULANABİLİR HUKUK

Bu Genel Erişim ve Kullanıcı Koşulları Fransız yasalarına tabidir. Bu Genel Erişim ve Kullanım Koşullarının uygulanması, yürütülmesi ve/veya yorumlanması ile ilgili her türlü ihtilaf, başka bir yargı yetkisi tahsis eden yasal veya düzenleyici bir hükümden kaynaklanan özel bir kurala tabi olmak kaydıyla, Paris’teki yetkili yargı mahkemesine havale edilecektir.

Editör, bu Koşullardan herhangi birine uyulmaması durumunda, her ne şekilde olursa olsun, yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Kişisel verilerin korunması

Kullanıcının bu sitedeki faaliyetleriyle ilgili bazı bilgiler otomatik olarak toplanabilir. Bu bilgiler Soletanche Freyssinet’in münhasır kullanımına yöneliktir ve sitenin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar, istatistikler, kitle ölçümü ve diğer analizler için temel oluşturabilir.

Çerezler sitede kullanılır ve sitede gezinmeyi kolaylaştırmak ve sitenin kalitesini optimize etmek için kullanıcının bilgisayar, tablet ve/veya akıllı telefon gibi terminallerinde geçici olarak saklanır. Bu çerezler, kullanıcının istediği zaman ifade edebileceği seçim ve seçeneklere tabi olarak kullanıcı tarafından reddedilebilir.

Fransız “Bilgi Teknolojileri ve Özgürlükler” Yasası no. 78-17, 6 Ocak 1978 ve GDPR uyarınca, sitenin her kullanıcısı, dpo@sf-group.com adresine yazarak istediği zaman kullanabileceği, kendisiyle ilgili verilere erişme, bunları değiştirme, düzeltme ve silme hakkına sahiptir.