Reinforced Earth Türkiye, donatılı zemin uygulamaları ve zemin-yapı etkileşimi konularında uzmanlık ve deneyim.

Hidrolik yapılar

2024-02-08T07:36:37+00:00

Reinforced Earth tarafından tedarik edilen prekast beton ve metalik çözümler kullanılarak inşa edilen baraj kretleri, rezervuarlar, eğitim duvarları ve taşıma tünelleri.

Go to Top